top of page

התכניות שלנו

מסעות לימודיים באתיופיה, סיורי מורשת בישראל, כנסי מנהיגות פורצת דרך - ככה אנחנו מחדשים את הסיפור הישראלי 

חשיפת הסיפור של יהודי

אתיופיה בחברה הישראלית

הכרת התרבות וחקר הזהות

במסע לימודי מרתק

מנהיגים ציוניים פורצי דרך בקהילת ביתא ישראל

bottom of page