top of page

מבט אחר על ישראל

הזמנת סיור מורשת  (קבוצות בלבד)

קרוב ל-40 שנים חלפו מאז תחילת העליות הגדולות מאתיופיה, ועדיין הבורות והניכור מאפיינים חלקים נרחבים מהחברה הישראלית. סיורים בחסות פורום ירוסלם לאתרי מורשת יהדות אתיופיה ברחבי המדינה, לא רק מספקים הצצה לתרבות מופלאה, אלא גם מסייעים בבניית גשרים בין הקבוצות השונות. מפגשים מרתקים, סדנאות והפעלות משלימים את הפסיפס הישראלי המיוחד והופכים כל סיור לחוויה מעשירה ומרגשת.

בין האתרים:

bottom of page