top of page

מסע באתיופיה,

שינוי בישראל

יותר מ-2,500 שנות גלות היתה קהילת ביתא ישראל מנותקת משאר יהודי העולם. כשחלומם העתיק להגיע לירוסלם סוף סוף התגשם, נתקלו העולים בחומות של חשדנות והתנשאות במקרה הטוב, ובאפליה וגזענות במקרה הרע.

מסע לימודי בחסות פורום ירוסלם לכפרי היהודים באתיופיה ומפגש בלתי אמצעי עם הנופים, התרבות  וההיסטוריה, מהווים הזדמנות נדירה להיחשף לעולם עתיק ומופלא, להתחבר לשורשים המשותפים לכולנו וגם לחקור את הזהות האישית של כל אחד מהמשתתפים.

משתתפי המסע, ביניהם בעלי תפקידים בכירים ומעצבי דעת קהל, שבים עם הבנה עמוקה של עוצמת הקהילה ועם תובנות על מאבקיה להשתלבות טובה יותר בישראל. נקודת המבט החדשה עשויה להיות צעד חשוב בדרך לתיקון המדיניות והיחס של החברה הישראלית כלפי יוצאי אתיופיה.

bottom of page