top of page

מחדשים את הסיפור הישראלי

חזון:

הכרת המנהיגים מעוררי ההשראה של יהודי אתיופיה וחיבור לתרבות המרתקת ולמורשת העשירה של ביתא ישראל תקרב בין קבוצות שונות, תעקור דעות קדומות ותוביל לשינוי חברתי עמוק.

 

משימות:

  • חשיפת התרבות והמורשת של יהודי אתיופיה בציבור הרחב

  • הרחבת שורת הגיבורים הישראליים

  • הנעת מקבלי ההחלטות לפעולה

  • יצירת אתוס ישראלי חדש – מגוון, שלם ואמיתי יותר

bottom of page