top of page

הגיבורים של כולנו

גבורתם של מנהיגי ביתא ישראל, שהצילו יהודים ופרצו את דרך העלייה לישראל, יכולה לעורר השראה בכולנו. סיפורי הגבורה הללו מספקים נקודת מבט חדשה על המורשת הציונית המשותפת של כל בני העם היהודי.

פרדה אקלום היה איש חינוך מסור, שהפך למנהיג קהילתי, לוחם נועז במוסד ופורץ הדרך לעליית יהודי אתיופיה דרך סודן. דמותו המרשימה משמשת מראה לסיפור ההירואי של קהילת ביתא ישראל כולה.

ברוך טגנ'ה נאבק ללא לאות, כנגד כל הסיכויים, לעליית יהודי אתיופיה. בזכות אישיותו המיוחדת הצליח לסחוף אחריו רבים, בארץ ובעולם. נחישותו ועוז רוחו מהווים מקור השראה נדיר.

פעולותיהן של נשות הקהילה האתיופית, שסיכנו את חייהן למען בני עמן, כמעט שאינן מוכרות בחברה הישראלית. אומץ ליבן יכול לסמן את הדרך לנשים רבות מכל המגזרים, לצעוד בעקבותיהן בדרך לשינוי חברתי אמיתי.

אסרסי גטו היתה אחות בצלב האדום במחנה פליטים בסודן, שבו שהו יהודים בדרכם לישראל. במקום שבו המוות ארב בכל פינה, היא סיפקה טיפול רפואי מסור וקרן אור של תקווה.

חרות טקלה פעלה במחתרת באדיס אבבה, וסיכנה את חייה במטרה לעזור ליהודים להגשים חלום עתיק להגיע לירוסלם. היא נאסרה ונחקרה בעינויים, אבל סירבה להסגיר את שותפיה. אחרי עלייתה לישראל הוכרה כאסירת ציון.

bottom of page