top of page

פרצו את הדרך

הגיבורים של קהילת יהודי אתיופיה אינם מוכרים בחברה הישראלית. כנסי "מנהיגות פורצת דרך" של פורום ירוסלם חושפים את דמותם ופועלם של מנהיגי ביתא ישראל.

הרחבת שורת הגיבורים הישראלית היא כלי ליצירת שינוי חברתי עמוק, שבכוחו לעקור מהשורש תפיסות גזעניות, שמאיימות על חוסנה החברתי של המדינה.

איסוף המידע על הגיבורים והנגשתו לציבור הרחב משמרים נכס תרבותי יקר, מרעננים את החזון הציוני ומעשירים את הפסיפס הישראלי.

השיח על הגיבורים לא רק מעורר הזדהות, אלא גם מניע לפעולה, במטרה להפוך את מנהיגי הקהילה לגיבורים של כולנו וליצור סיפור ישראלי חדש - מגוון יותר, שלם יותר, אמיתי יותר.

הכנס השלישי: מנהיגות פורצות דרך (2019)

הכנס השני: דמותו של ברוך טגנ'ה (2017)

הכנס הראשון: גבורתו של פרדה אקלום (2016)

bottom of page