כנס מנהיגות פורצת דרך הראשון: פרדה אקלום, יוני 2016